• Nema rezultata za traženu pretragu

Održivi razvoj i podizanje kvalitete

Održivi razvoj

Održivi razvoj i podizanje kvalitete

03/11/2021

Svjesni smo da se uspjeh u poslovanju ne mjeri samo ostvarenjem financijskih rezultata nego danas u modernom društvu on jednako podrazumijeva i aktivnosti u segmentu društvene odgovornosti i doprinosu održivom razvoju.

Stoga se PBZ se usmjerio na proaktivnu ulogu u društvu te se trudi biti inicijator i zagovornik ideja koje imaju za cilj napredak i unaprjeđenje kvalitete života u Hrvatskoj.

Korporativne vrijednosti

Privredna banka Zagreb moderna je financijska institucija svjesna svoje uloge i ukupnog utjecaja na hrvatsko društvo. Korporativne vrijednosti koje ugrađujemo u svakodnevno poslovanje u sebi uključuju ne samo poslovni uspjeh, nego i brigu za ljude, okoliš i ukupno poboljšanje kvalitete života zajednice u kojoj djelujemo.

Poštivanjem regionalnih posebnosti područja na kojem poslujemo, stvaramo uzajamno povjerenje, osjećaj pripadnosti, a time i lojalnost klijenata.

Odnosi s dionicima

Jačanje povjerenja i unaprjeđivanje odnosa sa svim dijelovima društva koji su u interakciji s Bankom uvjet su kontinuiranog napretka našeg poslovanja. Svojim djelovanjem, naš je cilj ispuniti potrebe i očekivanja svih dionika, od brige za potrebe klijenata, zaposlenika, razvoja lokalnih zajednica u kojima djelujemo, brige o zaštiti okoliša do stvaranja nove vrijednosti za dioničare.

Otvorena dvosmjerna komunikacija

S dionicima njegujemo otvorenu dvosmjernu komunikaciju:

  • sustavno informiramo dionike tradicionalnim kanalima (press konferencije, priopćenja za medije, intervjua i gostovanja u emisijama, oglašavanje) i on – line kanalima (web, newsletter i dr.).
  • redovito izvješćujemo o poslovanju Banke putem godišnjih izvješća i ostalih specijalnih publikacija (Company Profile, Makroekonomske prognoze, Tjedne prognoze i dr.).
  • za sve informacije vezane uz poslovanje PBZ-a, klijentima je na raspolaganju e-mail pbz365@pbz.hr te besplatna telefonska linija 0800 365-365
  • redovito pratimo vanjska istraživanja tržišta, provodimo monitoring te vlastita istraživanja zadovoljstva zaposlenika, klijenata, fokus grupe.

Klijenti

Jedan od osnovnih preduvjeta našeg poslovanja je povjerenje – povjerenje koje dajemo kroz kredite te povjerenje koje primamo kroz štednju. To je izuzetno bitan proces, ne samo za funkcioniranje same banke nego i ukupnog tržišta i ekonomije. Povjerenje je rezultat dugoročno stabilnih i kvalitetnih odnosa s našim klijentima koji se temelje na dijalogu, transparentom poslovanju i kvaliteti naših proizvoda i usluga.

Kako bismo unaprijedili naše odnose s klijentima:

  • stavili smo na raspolaganje brojne komunikacijske kanale - od široke mreže poslovnica za direktan kontakt, web stranicu, e-mail, besplatni info telefon, direktni mailing, promotivne materijale i dr.
  • unaprijedili smo sustav upravljanja pritužbama koje nastojimo rješavati promptno i u kojima prepoznajemo mogućnosti za poboljšanja,
  • posvetili smo se sustavnom mjerenju zadovoljstva klijenata kroz brojna istraživanja koja nam pomažu u kreiranju proizvoda prema željama i potrebama različitih grupa klijenata te
  • konstantno podupiremo inovativna rješenja koja rezultiraju novim proizvodima s ciljem da pridonesemo razvoju društva u kojem živimo.

Zaposlenici

Za ostvarivanje poslovnih ciljeva nužno je imati zadovoljne i motivirane zaposlenike. Oni su nositelji razvoja kompanije te ključni čimbenik uspješnog poslovanja. Stoga se u Privrednoj banci Zagreb sustavno razvijaju sadržaji koji potiču motiviranost zaposlenika. PBZ pažljivo i temeljito planira razvoj i edukaciju svojih zaposlenika, ulaže u stvaranje ugodnog radnog okruženja te nastoji omogućiti ispunjenje profesionalnih težnji pojedinaca.Interni komunikacijski sustav je vrlo dobro razvijen i dostupan svim zaposlenicima kroz različite kanale: intranet, e-mail, online časopis “Moja banka”, interni bilten “PBZXpress” te interna web televizija

Dioničari

Privredna banka Zagreb svojim dioničarima i financijskoj javnosti omogućava pravodobno, jasno i objektivno informiranje o svom poslovanju kroz sve dostupne kanale i dokumente (Godišnja i periodična izvješća, Company Profile, Izvješće o korporativnom upravljanju, Pregled aktivnosti s područja društvene odgovornosti, www.pbz.hr, priopćenja za javnost, PBZ Blog, razne prezentacije).Banka primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja.

Dobavljači i partneri

Osnovi cilj unaprjeđenja sustava nabave je izgradnja dugoročnih odnosa s našim dobavljačima i partnerima. Suradnju na obostrano zadovoljstvo produbljujemo međusobnim dijalogom i razmjenom znanja kao i profesionalnim pristupom te strogim poštivanjem pravila i procedura. Veliki korak u tom smjeru bilo je uvođenje sustava E-procurement koji osigurava transparentnost i pravičnost u procesu odabira dobavljača.

Društvena zajednica

Privredna banka Zagreb djeluje na cjelokupnom teritoriju RH. U svome poslovanju vodi računa o različitim zahtjevima i potrebama lokalnih zajednica te doprinosi njihovom razvoju aktivnim angažiranjem svojih regionalnih podružnica. Banka je otvorena za suradnju i dijalog s ne-profitnim i nevladinim organizacijama te se spremno odaziva na inicijative koje doprinose ne samo ekonomskom već i socijalnom i kulturnom napretku zemlje.

"PBZ DOBITNIK INDEKSA DOP-a U ZAŠTITI PRAVA DJECE

Nagrade Indeksa DOP-a u organizaciji Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR) i glavnog partnera Hrvatske gospodarske komore dodjeljuju se poduzećima za najbolja postignuća u društveno odgovornom poslovanju.
Privredna banka Zagreb dobila je posebnu nagradu za područje Društveno odgovorne politike zaštite prava djece. Istaknule su se PBZ-ove obiteljske prakse usmjerene na roditelje i skrbnike, prakse i stipendije za studente, razni oblici pogodnosti za djecu zaposlenika, kao i utjecaj na zajednicu prepoznat kroz donacije i Edu volontere financijske pismenosti.
"

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja