• Nema rezultata za traženu pretragu

Financijski rizik

Financijski rizik i prinos

Rizik je ugrađen u svu financijsku imovinu; ne može se eliminirati, ali se može mjeriti i ublažiti (npr. strategijom diversifikacije). Stoga može imati i pozitivne i negativne konotacije. Kada govorimo u ulaganju, financijski rizik podrazumijeva mogućnost odstupanja od očekivanog prinosa ulaganja.

Prinos je financijski učinak ulaganja na referentni datum, izražen u postotcima i ovisi o nizu faktora koji nisu uvijek predvidivi.

 

Rizik i prinos rastu zajedno.

Općenito, što je viša razina rizika ulaganja, to je viši očekivani prinos koji ulagatelji traže radi donošenja odluke o ulaganju u određeni financijski proizvod.

Rizik se može ublažiti.

Financijski rizik može se umanjiti usvajanjem strategije diversifikacije koja kombinacijom različitih financijskih instrumenata (po vrsti, dospijeću, sektoru, zemljopisnom području, denominacijskoj valuti) i koji nisu međusobno povezani (na koje eventualne nepovoljne ili povoljne okolnosti ne utječu na isti način) nastoji smanjiti rizik ulaganja uz očuvanje prinosa.

Saznajte više o glavnim rizicima kojima su izložena financijska ulaganja

  

Tržišni rizik

Tržišni rizik

Nastaje uslijed promjena cijena vrijednosnica.

Kreditni rizik

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik gubitka dijela ili cjelokupne vrijednosti imovine uložene u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca ili depozite zbog neispunjenja obveze izdavatelja dužničkog vrijednosnog papira ili banke da  isplati pripadajuću kamatu i/ili glavnicu. Npr. u slučaju obveznica rizik da izdavatelj neće biti u mogućnosti isplatiti glavnicu/ kamatu po ugovorenim uvjetima.

Poslovni rizik

Poslovni rizik

Rizik ostvarivanja financijskog rezultata poduzeća.

Rizik inflacije

Rizik inflacije

Nastaje kada inflacija narušava kupovnu moć novca.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti

Nastaje kada je prodaja financijskog instrumenta otežana zbog karakteristika tržišta na kojemu se transakcija obavlja.

Kreditni rizik određene države

Kreditni rizik određene države

Kreditni rizik određene države naziva se državnim rizikom. Državni rizik se javlja prilikom obavljanja transakcija s određenom zemljom ili u njoj, a zbog nestabilnog ekonomskog, političkog ili socijalnog sustava. Izloženost neke države različitim političkim, ekonomskim i drugim rizicima utječe na sve sudionike na tržištima te države. 

Rizik druge ugovorne strane

Rizik druge ugovorne strane

Nastaje kada druga ugovorna strana određenih ugovora ne može ispuniti svoje obveze.

Rizik održivosti

Rizik održivosti

Nastaje kada ekološki, društveni ili politički događaj ili stanje može imati značajan stvarni ili potencijalno negativan utjecaj na vrijednost ulaganja.

Tečajni rizik

Tečajni rizik

Povezan je s promjenom tečaja između dvije valute, što utječe na vrijednost imovine ili ulaganja izraženo u stranoj valuti.

Pokrenite video i saznajte zašto je prije donošenja odluke o ulaganju važno razumjeti odnos i dinamiku koja povezuje rizik i prinos.

Svijet ulaganja


Dobra informiranost pomaže pri donošenju odluka o ulaganju. 

Kako bi vam približili i pojednostavili svijet ulaganja posjetite novu rubriku Edukativno o ulaganjima i unaprijedite svoje znanje o osnovnim investicijskim pojmovima.

Za više informacija posjetite najbližu PBZ poslovnicu.

Saznajte više i o...

Investicijsko savjetovanje
Stručna pomoć pri svakoj investicijskoj odluci.
Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja