• Nema rezultata za traženu pretragu

Osviještenost ulagatelja

Put do primjerenog investicijskog rješenja

Nakon pažljivog razmatranja i analiziranja financijskog profila ulagatelja uz pomoć financijskog savjetnika (ovlaštenog djelatnika) ulagatelj donosi odluku o ulaganju u financijske instrumente, i o ulaganju općenito.

Temeljita analiza čimbenika, koji su sastavni dio financijskog profila, omogućuje identifikaciju i odabir primjerenih investicijskih strategija i rješenja.

 

 

Raspoloživa financijska sredstva

Raspoloživa financijska sredstva

Razvrstavanjem izvora prihoda (npr. dohodak od plaće ili mirovine, najamnine i sl.) i rashoda (npr. tekući troškovi, obveze po kreditima) prema njihovoj nužnosti te uzimajući u obzir njihovu učestalost, omogućuje se izračun stvarne mogućnosti ulaganja i sposobnosti suočavanja s nepredviđenim troškovima.

Ciljevi ulaganja

Ciljevi ulaganja

Ciljevi ulaganja trebaju biti realni i odražavati stvarne potrebe ulagatelja, npr. može biti korisno štedjeti za:  

  • neočekivane događaje (npr. hitni kućanski popravci; gubitak radnog mjesta)
  • financiranje životnih ciljeva (npr. dom, obrazovanje djece, automobil)
  • dopunu mirovini.
Vremenski horizont

Vremenski horizont

Vremenski horizont predstavlja vremensko razdoblje tijekom kojeg ulagatelji višak financijskih sredstava mogu uložiti za postizanje svojih budućih ciljeva. To ovisi o pojedincu i/ili njegovom obiteljskom financijskom položaju.

Iz drugog aspekta, može se smatrati idealnim vremenskim razdobljem za postizanje očekivanih prinosa.

Sposobnost procjene i podnošenja rizika

Sposobnost procjene i podnošenja rizika

Rizik ulagatelja može se promatrati kroz dva aspekta:

1. ekonomski, odnosno ekonomski kapacitet za podnošenje bilo kakvih gubitaka
2. emocionalni, odnosno sposobnost podnošenja rizika bez osjećaja stresa i nelagode.

Za procjenu rizika potrebno je u obzir uzeti pojedina važna načela:

  • što je vremenski horizont ulaganja dulji to je veća mogućnost ublažavanja rizika i ostvarivanja stabilnog prinosa
  • pronaći ravnotežu između ulaganja u rizičnu imovinu (imovinu s višim prinosom) i manje rizičnu imovinu (imovinu s nižim prinosom)
  • ostati mirni tijekom pada tržišta
  • preferirati dugoročne strategije: podijeliti rizik i diverzificirati ulaganja.
Investicijsko znanje i iskustvo

Investicijsko znanje i iskustvo

Ulagatelji moraju objektivno procijeniti svoju razinu znanja i iskustva u području ulaganja, kako bi mogli odabrati između različitih tržišta i dostupnih financijskih instrumenata.

Ulagatelji koji se obrate stručnjaku kako bi definirali investicijsko rješenje koje odgovara njihovom profilu trebaju aktivno sudjelovati na sastanku, postavljati brojna pitanja, proaktivno dijeliti sve informacije korisne za definiranje njihova financijskog profila i koje bi mogle utjecatii na promjenu financijskog profila.

Financijski savjetnik (ovlaštena osoba/djelatnik) educira klijente kako bi im pomogao pri donošenju informiranih odluka koje odgovaraju njihovom profilu i potrebama, kontinuirano  ažurirajući investicijsku strategiju tijekom vremena.

Saznajte kako analiza financijskog profila pomaže u identifikaciji i odabiru primjerenog investicijskog rješenja.

Svijet ulaganja


Dobra informiranost pomaže pri donošenju odluka o ulaganju. 

Kako bi vam približili i pojednostavili svijet ulaganja posjetite novu rubriku Edukativno o ulaganjima i unaprijedite svoje znanje o osnovnim investicijskim pojmovima.

Za više informacija posjetite najbližu PBZ poslovnicu.

Saznajte više i o...

Investicijsko savjetovanje
Stručna pomoć pri svakoj investicijskoj odluci.
Eurizon Asset Management Croatia
Ulaganje u investicijske fondove.
Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja