• Nema rezultata za traženu pretragu

Obavijest klijentima - nove naknade

Obavještavamo Vas da se na internetskim stranicama Privredne banke Zagreb d.d. nalazi novi cjenik Naknada za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte, koji stupa na snagu 15.12.2019.
Cjenik je u potpunosti usklađen s izmjenama i dopunama Regulative (EU) 924/2009 kojom se izjednačavaju visine naknada za iste tipove nacionalnih i prekograničnih transakcija u valuti euro i nacionalnih transakcija u kunama.  
Od značajnijih promjena izdvajamo:
•    izjednačavanje naknade za nacionalna i prekogranična  plaćanja u valuti euro i nacionalna plaćanja u kunama unutar Banke na razini 1,70 kn po nalogu
•    izjednačavanje naknade za nacionalna i prekogranična  plaćanja u valuti euro i nacionalna plaćanja u kunama prema trećim bankama  na razini 2,50 kn po nalogu
•    izjednačavanje naknade za nacionalne i prekogranične  priljeve u valuti euro i nacionalne priljeve u kunama iz trećih banaka na razini 0,80 kn po transakciji
•    izjednačavanje naknade za nacionalna i prekogranična plaćanja u valuti euro i nacionalna plaćanja u kunama, u slučajevima kada je nalog za takvo plaćanje donesen na papiru u prostorije Banke. Nalozi inicirani na ovaj način naplaćivat će se, ovisno o tipu transakcije, jednako kao i gore navedene transakcije, uvećane za jedinstvenu Naknadu za zaprimanje i obradu naloga na papiru, koja iznosi 10 kn po transakciji

U skladu s gore navedenim promjenama osnovnih naknada, te zbog prilagodbe strukturi troškova koje Banka ima u procesu izvršenja predmetnih transakcija usklađene su i ostale naknade sličnog tipa, koje se mogu, po iznosu, ponešto razlikovati od osnovnih naknada. 
U cilju prilagodbe troškovnoj strukturi, promijenjena je i naknada za održavanje računa, te naknada za uplatu gotovine u poslovnicama Banke,  dok su uplate gotovine na ostalim kanalima (dnevno-noćni trezori, pametni sefovi, uplatni bankomati) ostale nepromijenjene.  

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja