• Nema rezultata za traženu pretragu

Intesa Sanpaolo: godišnji rezultati 2020.

Intesa Sanpaolo: konsolidirani rezultati na dan 31. prosinca 2020.

Torino – Milano, 5. veljače 2021. – Na današnjem je sastanku Upravni odbor Intese Sanpaolo odobrio i rezultate matičnog društva i konsolidirane rezultate za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.

Rezultati za 2020. godinu potvrdili su sposobnost Intese Sanpaolo da se nosi s izazovima u teškom razdoblju nakon epidemije COVID-19. Rezultati odražavaju održivu profitabilnost Grupe koja proizlazi iz čvrste kapitalne osnovice i snažne likvidnosne pozicije, iz otpornog i diversificiranog poslovnog modela i strateške fleksibilnosti u upravljanju operativnim troškovima. Značajnim razduživanjem NPL-a u posljednje tri godine, a najviše u 2020. godini, dodatno je smanjen nizak profil rizika Intese Sanpaolo i pojačana je podrška koju je Grupa pružila Italiji, a koja uključuje i napore uložene kako bi postala uzor u smislu održivosti te društvene i kulturne odgovornosti.

Stvaranje vrijednosti za sve dionike povećava se u kombinaciji s UBI Bancom te za više od 6 milijardi eura iz dobiti prije oporezivanja koje je Grupa u 2020. namijenila za daljnje povećanje održivosti rezultata i alocirala za rezervacije za buduće učinke COVID-19, povećanje omjera pokrića kredita  UBI Bance putem postupka PPA (Purchase Price Allocation) i naknade za integraciju. Integracija UBI Bance, bez socijalnih troškova, u tijeku je i čak ranije od planiranog, stoga se mogu očekivati veće sinergije od predviđenih prilikom pokretanja Javne ponude za kupnju i zamjenu.

  • Kapitalna je osnovica bila snažna i daleko iznad regulatornih zahtjeva. Pro-forma stopa redovnog osnovnog kapitala  (CET 1 ratio) na potpuno opterećenoj osnovi iznosila je 15,4 % bez dividende predložene za 2020. iz kapitala, 16,9 % bez stjecanja  UBI Bance, 15,9 % uključujući stjecanje UBI Bance, ali bez imovine društva koje trajno posluje koja će se prodati  BPER Banci.
  • Iskazana neto dobit za 2020. godinu iznosila je 3.277 milijuna eura.  Predložena dividenda u novcu iznosi 694 milijuna eura, odnosno najveći raspodjeljivi iznosa prema preporuci ECB-a.
  • U 2020. godini neto dobit iznosila je 3.505 milijuna eura, bez stavki povezanih sa stjecanjem UBI Bance, koje uključuju učinak alokacije kupoprodajne cijene (uključujući negativan goodwill) i naknada za integraciju te računovodstveni utjecaj povezane umanjene vrijednosti goodwilla Divizije Banca dei Territori.
  • Ne računajući također petomjesečni doprinos  UBI Bance, neto dobit za 2020. godinu iznosila je 3.083 milijuna eura, što premašuje minimalnu ciljanu neto dobit za 2020. godinu koja iznosi oko 3 milijarde eura. Isključujući i iznos od 2.164 milijuna eura vrijednosnih usklađenja za budući utjecaj COVID-19, neto dobit iznosila je 4.539 milijuna eura (što je oko 9 % više u odnosu na 2019.).
  • Isključujući doprinos UBI Bance i vrijednosna usklađenja za buduće utjecaje COVID-19, bruto dobit za 2020. godinu porasla je za 10 % u usporedbi s 2019. godinom. To je bilo i zbog oporavka neto prihoda od kamata u drugoj polovici 2020. godine, kao i, prije svega, neto prihoda od naknada i provizija, koje su porasle za 2 %, odnosno 11 % u odnosu na prvu polovicu godine, dok su operativni troškovi pali za 3,4 % u 2020. godini, uz omjer troškova/prihoda od 52,2 %.
  • Poboljšanje kreditne kvalitete. Bez doprinosa UBI Bance, bruto NPL-ovi smanjeni su za 34,6 % na kraju 2019. godine i za 32 milijarde eura od kraja 2017. godine premašujući za 6 milijardi eura cilj razduživanja postavljen za cijelo četverogodišnje razdoblje Poslovnog plana 2018. – 2021. u iznosu od 26 milijardi eura. Omjer NPL-a  bio je 4,9 % bruto i 2,6 % neto (4,4 % i 2,3 % uključujući doprinos UBI Bance). Trošak rizika u 2020. godini iznosio je 50 baznih bodova bez vrijednosnih usklađenja za buduće utjecaje COVID-19 (što je jednako 54 bazna boda).

Izjava Carla Messine, glavnog izvršnog direktora Intese Sanpaolo povodom objave konsolidiranih financijskih rezultata za 2020. godinu:
https://group.intesasanpaolo.com/en/newsroom/news/all-news/2021/full-year-2020-financial-results-ceo-remarks

Priopćenje u cijelosti - Intesa Sanpaolo: Konsolidirani rezultati na dan 31. prosinca 2020. 
https://group.intesasanpaolo.com/en/investor-relations/press-releases/2021/02/20210205-ris-fy20-uk
 

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja