• Nema rezultata za traženu pretragu

Račun posebne namjene za obnovu od potresa

Ako vam je nekretnina oštećena u potresu, za uplatu novčane pomoći Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u PBZ poslovnici otvorite račun posebne namjene za obnovu od potresa.
 

Namjena računa
 

 • Račun posebne namjene za obnovu od potresa je račun na koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (dalje u tekstu: Ministarstvo) fizičkim osobama – rezidentima uplaćuje novčanu pomoć za obnovu od potresa u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i Programom mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
 • za uplate drugih sredstava i raspolaganje njima račun nije namijenjen te stoga korisnik ne smije koristiti IBAN računa za obnovu od potresa za primanje drugih sredstava
   

Dostupnost
 

 • budući da je korištenje novčane pomoći Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine namijenjeno isključivo za obnovu od potresa, uz račun posebne namjene za obnovu od potresa ne izdaje se debitna kartica te nije moguće koristiti dodatne usluge poput trajnih naloga, izravnih terećenja i PBZ digitalnog bankarstva
 • s obzirom na to da je raspolaganje uplaćenim sredstvima Ministarstva namjensko, isplate i prijenosi s računa izvršavaju se isključivo u skladu s odobrenjem Ministarstva
 • uplaćenim sredstvima korisnici raspolažu u PBZ poslovnicama:
  • na temelju rješenja Ministarstva o novčanoj pomoći za obnovu od potresa te 
  • uz odobrenje Ministarstva

Dodatno, raspolaganje sredstvima je moguće i na način da Ministarstvo dostavlja odobrenje za izvršenje naloga za plaćanje Financijskoj agenciji, koja na temelju naloga sadržanog u odobrenju, elektronički potpisanom digitalnom porukom dostavlja Banci nalog za prijenos novčanih sredstva sa računa platitelja na račun primatelja iz odobrenja Ministarstva.

 

Pogodnosti
 

NAKNADE 
Po računu posebne namjene za obnovu od potresa:

 • ne naplaćuje se naknada za otvaranje i vođenje računa
 • klijent ne plaća naknadu za isplate i prijenose sredstava za obnovu od potresa izvršene s računa

KAMATE

 • na pozitivan saldo računa Banka obračunava i pripisuje pasivnu kamatu
   

Neiskorištena sredstva za obnovu od potresa
 

 • na zahtjev Ministarstva, uključujući i u slučaju smrti vlasnika računa, Banka neiskorištena sredstva za obnovu od potresa vraća u Državni proračun Republike Hrvatske
 • nasljednici korisnika mogu svoja prava iz osnove nasljeđivanja neiskorištenih sredstava za obnovu od potresa ostvarivati isključivo pred Ministarstvom
 • u slučaju zatvaranja računa na kojem se nalaze neutrošena sredstva za obnovu od potresa, korisnik je dužan ishoditi odobrenje Ministarstva o načinu postupanja s tim sredstvima
   
Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja