• Nema rezultata za traženu pretragu

Intesa Sanpaolo godišnji rezultati za 2019.

Torino – Milano, 4. veljače 2020. – Na današnjem je sastanku Upravni odbor Intese Sanpaolo odobrio i rezultate matične tvrtke i konsolidirane rezultate za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine(6). 
Prema rezultatima za 2019. godinu Grupa je i dalje jasno na putu prema ostvarivanju svojih ciljeva. Rezultati naglašavaju i daljnju podršku koju Grupa pruža zemlji, a koja uključuje i ulaganje napora kako bi postala uzor u smislu održivosti te društvene i kulturalne odgovornosti.
 Rezultati odražavaju održivu profitabilnost Grupe koja proizlazi iz snažne kapitalne osnove i snažne pozicije likvidnosti te iz otpornog i raznovrsnog poslovnog modela koji je dodatno osnažen strateškim radnjama koje su provedene 2019. godine: 
U 2019. Grupa je zabilježila: 
●    neto dobit za godinu od 4.182 milijuna eura u odnosu na 4.050 milijuna eura u 2018., od čega 872 milijuna eura u četvrtom kvartalu 2019. u odnosu na 1.044 milijuna eura u trećem kvartalu 2019. i 1.038 milijuna u četvrtom kvartalu 2018.; 
●    rast bruto dobiti koja je za 4,3 % veća u odnosu na 2018. i za 17,4 % veća kad se izuzme pozitivan učinak NTV i Intrum transakcija iz 2018.; 
●    rast operativne marže, koja je za 5,6 % veća u odnosu na 2018.; 
●    rast operativne dobiti, koja je za 1,5 % veća u odnosu na 2018.; 
●    smanjenje operativnih troškova, koji su za 2,1 % manji u odnosu na 2018.; 
●    visoka učinkovitost naglašena omjerom troškova/prihoda od 51,4 % 2019. – brojka koja Intesu Sanpaolo stavlja u sam vrh usporedivih europskih banaka; 
●     neto ispravak vrijednosti kredita smanjen 12,7 % u odnosu na 2018.; 
●    godine 2019. trošak rizika pao je na 53 bazna boda u usporedbi s 61 baznim bodom 2018.; 
●    poboljšanje kvalitete kredita uglavnom zbog učinkovita proaktivna pristupa upravljanju kreditima bez izvanrednih troškova za dioničare: 
-    bruto neprihodujući krediti (NPL) smanjeni su za oko 6 milijardi eura u 2019. (*), za oko 34 milijardi eura od rujna 2015. (smanjenje je oko 20 milijardi eura ne uzimajući u obzir, s jedne strane, prodaju neprihodujućih kredita Intrumu dovršenu u 4. kvartalu 2018. i prodaju kredita koji vjerojatno neće biti naplaćeni Preliosu, što je dovršeno u 4. kvartalu 2019., te s druge strane, povećanje zbog učinka nove definicije neispunjavanja obveza "defaulta") i za oko 21 milijardi eura od prosinca 2017. (smanjenje je iznosilo oko 8 milijardi eura bez transakcija s Intrumom i Preliosom te nove definicije defaulta). U prvim dvjema godinama Poslovnog plana 2018. – 2021. postignuto smanjenje NPL-a iznosilo je 83 % od cilja postavljenog za cjelokupno četverogodišnje razdoblje. 
-    NPL udjel u ukupnim kreditima bio je 7,6 % bruto i 3,6 % neto u prosincu 2019.; 
•    veoma snažna kapitalna pozicija s kapitalnim omjerom daleko iznad regulatornih zahtjeva. Dana 31. ožujka 2019., pro forma stopa redovnog osnovnog kapitala (CET 1) na potpuno opterećenoj osnovi  je na 14,1 % (7) (8) – jednu od najvećih razina među europskim bankama

Trebate pomoć?

Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja