• No results for your search

Intesa Sanpaolo godišnji rezultati za 2019.

Torino – Milano, 4. veljače 2020. – Na današnjem je sastanku Upravni odbor Intese Sanpaolo odobrio i rezultate matične tvrtke i konsolidirane rezultate za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine(6). 
Prema rezultatima za 2019. godinu Grupa je i dalje jasno na putu prema ostvarivanju svojih ciljeva. Rezultati naglašavaju i daljnju podršku koju Grupa pruža zemlji, a koja uključuje i ulaganje napora kako bi postala uzor u smislu održivosti te društvene i kulturalne odgovornosti.
 Rezultati odražavaju održivu profitabilnost Grupe koja proizlazi iz snažne kapitalne osnove i snažne pozicije likvidnosti te iz otpornog i raznovrsnog poslovnog modela koji je dodatno osnažen strateškim radnjama koje su provedene 2019. godine: 
U 2019. Grupa je zabilježila: 
●    neto dobit za godinu od 4.182 milijuna eura u odnosu na 4.050 milijuna eura u 2018., od čega 872 milijuna eura u četvrtom kvartalu 2019. u odnosu na 1.044 milijuna eura u trećem kvartalu 2019. i 1.038 milijuna u četvrtom kvartalu 2018.; 
●    rast bruto dobiti koja je za 4,3 % veća u odnosu na 2018. i za 17,4 % veća kad se izuzme pozitivan učinak NTV i Intrum transakcija iz 2018.; 
●    rast operativne marže, koja je za 5,6 % veća u odnosu na 2018.; 
●    rast operativne dobiti, koja je za 1,5 % veća u odnosu na 2018.; 
●    smanjenje operativnih troškova, koji su za 2,1 % manji u odnosu na 2018.; 
●    visoka učinkovitost naglašena omjerom troškova/prihoda od 51,4 % 2019. – brojka koja Intesu Sanpaolo stavlja u sam vrh usporedivih europskih banaka; 
●     neto ispravak vrijednosti kredita smanjen 12,7 % u odnosu na 2018.; 
●    godine 2019. trošak rizika pao je na 53 bazna boda u usporedbi s 61 baznim bodom 2018.; 
●    poboljšanje kvalitete kredita uglavnom zbog učinkovita proaktivna pristupa upravljanju kreditima bez izvanrednih troškova za dioničare: 
-    bruto neprihodujući krediti (NPL) smanjeni su za oko 6 milijardi eura u 2019. (*), za oko 34 milijardi eura od rujna 2015. (smanjenje je oko 20 milijardi eura ne uzimajući u obzir, s jedne strane, prodaju neprihodujućih kredita Intrumu dovršenu u 4. kvartalu 2018. i prodaju kredita koji vjerojatno neće biti naplaćeni Preliosu, što je dovršeno u 4. kvartalu 2019., te s druge strane, povećanje zbog učinka nove definicije neispunjavanja obveza "defaulta") i za oko 21 milijardi eura od prosinca 2017. (smanjenje je iznosilo oko 8 milijardi eura bez transakcija s Intrumom i Preliosom te nove definicije defaulta). U prvim dvjema godinama Poslovnog plana 2018. – 2021. postignuto smanjenje NPL-a iznosilo je 83 % od cilja postavljenog za cjelokupno četverogodišnje razdoblje. 
-    NPL udjel u ukupnim kreditima bio je 7,6 % bruto i 3,6 % neto u prosincu 2019.; 
•    veoma snažna kapitalna pozicija s kapitalnim omjerom daleko iznad regulatornih zahtjeva. Dana 31. ožujka 2019., pro forma stopa redovnog osnovnog kapitala (CET 1) na potpuno opterećenoj osnovi  je na 14,1 % (7) (8) – jednu od najvećih razina među europskim bankama

Do you need help?

We will answer all your questions

For purpose of creating better user experience www.pbz.hr uses cookies.

Cookie settings can be controlled and managed individually in your web browser. By clicking on "Cookie settings" customize your cookie settings.