• Nema rezultata za traženu pretragu

PBZCOM-SMS

PBZCOM-SMS

SMS porukom možete saznati svaku promjenu na vašem poslovnom računu. Ugovorite uslugu PBZCOM-SMS, a jedini uvjet je da posjedujete aktivan kunski poslovni račun u PBZ-u i mobilni telefon.

Uslugu PBZCOM-SMS možete aktivirati i putem usluge PBZCOM@NET.

Karakteristike PBZCOM-SMS usluge

 • primanje poruka prema prometu po poslovnom računu (svaka dva i pol sata ukoliko je bilo prometa po računu)
 • fiksno primanje poruka (na početku radnog vremena, na kraju radnog vremena ili na početku i na kraju radnog vremena)
 • primanje poruka prema posebnom kriteriju (prema visini iznosa uplate/isplate, prema nazivu primatelja/uplatitelja)
 • uz jedan poslovni račun moguće je odrediti do pet brojeva mobilnih telefona

Prednosti PBZCOM-SMS usluge:

 • informacija o stanju i prometu po vašem poslovnom računu na zaslonu vašeg mobitela
 • bez iniciranja bilo kakve akcije dobivate poruku na zaslon mobitela
 • ušteda vremena
 • povoljna naknada

Kako postati korisnik PBZCOM-SMS usluge?

 • popunjenu te žigom i potpisom ovlaštene osobe ovjerenu Pristupnicu i Zahtjev dostaviti vašem menadžeru za odnose s klijentima

Dodatne informacije

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • putem PBZCOM@NET usluge
 • na besplatnom info telefonu:  0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.
Kontakti

informacije o uslugama