• Nema rezultata za traženu pretragu

e-Račun

e-Račun

Ako u svom poslu koristite veće količine papira i imate ostale troškove poput  ispisa te arhiviranja računa, vrijeme je da unaprijedite, pojednostavite i kontrolirate svoje poslovanje elektronskim slanjem i primanjem računa. Svoj proces naplate računa u svakom trenutku možete kvalitetno pratiti kao i uredno arhivirati.

Pored aktivne brigu za okoliš, ova nova usluga Vam garantira iznimnu uštedu kako vremena i novca, tako i Vaših ljudskih resursa.

OBAVIJEST

Želimo obavijestiti o izmjenama i dopunama Općih uvjeta pristupa i korištenja FINA internetskog servisa e-Račun za poslovne subjekte putem PBZ digitalnog bankarstva za poslovne subjekte i FINA Web aplikacije. Promijenjen je članak 5.1. u kojem je izmijenjena definicija obračunskog ciklusa za naplatu naknada na slijedeći način:    

„Naknadu za korištenje Usluge i naknadu za slanje e-Računa po obujmu posla (količinu poslanih računa) obračunavaju se jednom mjesečno po završetku obračunskog razdoblja  i prilikom zatvaranja računa. Obračunsko razdoblje počinje sa zadnjim kalendarskim danom prethodnog mjeseca i završava sa predzadnjim kalendarskim danom tekućeg mjeseca“
 

Općenito o usluzi

POGODNOSTI

Primjenom FINA e-računa možete svoje poslovanje učiniti efikasnijim:

 • znatno smanjujete troškove obrade i isporuke računa
 • brža naplata
 • trenutačno dostavite račun bez gubitka računa na putu do primatelja
 • možete automatski pripremiti naloge za plaćanje kupljenih roba i usluga zbog izravne povezanosti servisa s internetskim bankarstvom PBZCOM@NET
 • kontrola plaćanja u bilo kojem trenutku
 • uvodite potpunu automatizaciju procesa fakturiranja zbog mogućnosti povezivanja računovodstvenih sustava tvrtke sa sustavom e-Račun
 • definitivno smanjujete troškove u svezi s otklanjanjem pogrešaka koje su moguće zbog ručnih aktivnosti u procesu slanja i zaprimanja računa
 • računima možete dodavati priloge poput narudžbi, ugovora, otpremnica, dopisa, reklamnih materijala i slično
 • jednostavan pristup podacima za plaćanje primateljima računa
 • možete brzo pretražiti sve izlazne i ulazne račune
 • sigurna e-Arhiva računa i priloga

Servis funkcionira na sljedeći način:

 1. pošiljatelj popunjava račun, potpisuje ga elektroničkim potpisom i šalje u sustav
 2. sustav zaprima račun, provjerava ga (elektronički potpis i prava) razvrstava i prosljeđuje primatelju
 3. istovremeno šalje obavijest pošiljatelju da je račun zaprimljen, a primatelju da je račun stigao
 4. Primatelj preuzima račun te vrši likvidaciju (prihvaća ga i plaća ili odbija)

Ako je primatelj računa korisnik banke sa kojom Fina ima ugovorni odnos, nalog za plaćanje se prosljeđuje u Banku gdje korisnika čeka spreman za plaćanje. Kada korisnik plati račun, pošiljatelju računa se automatski šalje obavijest o plaćanju računa i time je zaokružen cijeli ciklus koji završava plaćanjem. 

 

FUNKCIONALNOSTI USLUGE 

 • Provjera registriranih primatelja: e-Račun mogu razmjenjivati samo registrirani korisnici.
 • Kreiranje e-Računa.
 • Grafička personalizacija računa: u e-Račun moguće je staviti logotip tvrtke pošiljatelja.
 • Kontrola nad pravima rada na servisu: e-Račun može odobriti i potpisati jedino korisnik koji za to ima prava, odnosno koji je registriran u sustavu za obavljanje takvih radnji.
 • Potpis e-Računa: svi e-Računi potpisuju se naprednim elektroničkim potpisom odnosno elektroničkim potpisom čime je zajamčena autentičnost i vjerodostojnost pošiljatelja računa te zaštićen integritet odnosno cjelovitost podataka u računu.
 • Dodavanje priloga: uz e-Račun je moguće priložiti različite elektroničke dokumente poput popratnih dopisa, priloga, obrazaca, ugovora i ostalih dokumenata koji se prilažu računu kada se šalje u papirnatom obliku.
 • Isporuka e-Računa.
 • Zaprimanje e-Računa.
 • Prihvat ili odbijanje e-Računa.
 • Slanje obavijesti o plaćanju.
 • Pretraživanje e-Računa: poslanih i primljenih računa.
 • Automatsko kreiranje naloga za plaćanje.
 • Povezivanje s internetskim bankarstvom PBZCOM@NET: servis omogućuje povezivanje e-Računa i platnog naloga za korisnike unutar internetskog bankarstva PBZCOM@NET.
 • Dobivanje obavijesti o plaćanju: po izvršenom plaćanju, Banka automatizmom šalje povratnu obavijest u sustav e-Računa da je račun plaćen.
 • Dobivanje obavijesti o greškama.
 • Dobivanje obavijesti o sigurnoj isporuci.
 • Dobivanje e-mail obavijesti o pristiglom računu.

 

ZAKONSKA REGULATIVA

Pored temeljenja na europskim regulativama i standardima EU (Direktiva vijeća 2010/45/EU; Direktiva vijeća 2014/55/EU; CEN Workshop), usluga je izrađena sukladno hrvatskom zakonodavstvu:

 • Zakonu i Pravilniku o PDV-u;
 • Zakonu o elektroničkom potpisu;
 • Zakonu o elektroničkoj ispravi;
 • Zakonu o elektroničkoj trgovini;
 • Strategiji razvitka elektroničkog poslovanja u RH i Zakonu o računovodstvu.

 

SIGURNOST

Sigurnost korištenja usluge je zajamčena budući da se usluga temelji na PKI tehnologiji, sukladno x.509v3 standardu, što jamči visoku razinu sigurnosti i autentifikacije korisnika servisa, elektroničko potpisivanje računa te ovjeru vremenskim žigom.

 

KAKO POSTATI KORISNIK USLUGE

Korisnikom usluge postajete ispunjavanjem pristupnice u najbližem PBZ Sinergo desku. Pristupnicu možete preuzeti pod Dokumentacija.

Dodatne informacije

 • na našoj karti gdje možete pronaći vama najbliži PBZ Sinergo desk, a detaljne kontakte pogledajte ovdje
 • na našem besplatnom info telefonu: 0800 PBZ COM (0800 729 266)
 • obratite nam se na e-mail adresu: com@pbz.hr
 • kontaktirajte svog menadžera za odnose s klijentima.
Kontakti

informacije o uslugama