• Nema rezultata za traženu pretragu

PBZCOM@NET

Financijske poslove obavljajte povoljnije i brže uz pomoć usluge internetskog bankarstva

PBZCOM@NET

Financijske poslove obavljajte povoljnije i brže uz pomoć usluge internetskog bankarstva PBZCOM@NET. Uvjet je da imate računalo s pristupom internetu, a uz pomoć pametne kartice ili USB uređaja moći ćete pristupiti svom poslovnom računu. Ugovorite PBZCOM@NET uslugu kod svog menadžera za odnose s klijentima ili na PBZ Sinergo desku.

Ispunite, ovjerite i potpišite Pristupnicu i Zahtjev.

Prednosti

 • naknade za transakcije obavljene putem internetskog bankarstva za poduzeća su znatno niže od naknada za transakcije obavljene klasičnim putem
 • sigurno i efikasno obavljanje kunskog i deviznog platnog prometa
 • obavljanje transakcija 24 sata dnevno
 • uvid u ažurno stanje kunskog i deviznog računa
 • izravno obavljanje unutar bankovnih naloga
 • mogućnost obavljanja unutar bankovnih naloga subotom i nedjeljom
 • brže obavljanje međubankovnih naloga
 • kupoprodaja deviza po PBZ tečajnici, i to bez naknade
 • dostava izvatka putem e-ureda u PDF, RTF ili MN formatu, odmah nakon završene dnevne obrade

PBZCOM@NET usluga uključena je u PBZSinergoPLus paket bez plaćanja certifikata i naknade za korištenje usluge za jednog do dva korisnika.

Karakteristike

Što je PBZCOM@NET?

PBZCOM@NET internetsko bankarstvo za poslovne subjekte je usluga elektroničkog bankarstva za poslovne subjekte koja omogućuje elektroničko poslovanje između Banke i Korisnika.
Komunikacija između Banke i Korisnika obavlja se putem Internet-a i osigurana je PKI infrastrukturom.

Što PBZCOM@NET omogućuje?

PBZCOM@NET usluga omogućuje obavljanje platnog prometa, kupoprodaje deviza (FX), oročavanje depozita i investicijsko poslovanje elektroničkim putem te ostale funkcionalnosti vezane uz poslovanje između klijenta i Banke.

Izvještaji:

 • pregled stanja i prometa po transakcijskim računima
 • pregled izvadaka u domaćoj i stranoj valuti
 • izdavanje podataka o solventnosti (bon-2)
 • uvid u dospjele obveze
 • pregled troškova po American Express karticama
 • pregled prometa po Visa Business Electron debitnoj kartici
 • pregled faktura

Plaćanja:

 • nacionalna plaćanja u domaćoj valuti
 • nacionalna plaćanja u stranoj valuti
 • međunarodna plaćanja u domaćoj i stranoj valuti
 • hitna plaćanja
 • zadavanje plaćanja u najavi
 • opoziv naloga u najavi
 • ispis potvrde o izvršenom plaćanju
 • pregled naloga po statusima
 • učitavanje zbrojnih naloga
 • pregled naloga zadanih zbrojnim nalogom

Kupoprodaja deviza:

 • kupoprodaja deviza po redovnom tečaju
 • kupoprodaja deviza po dogovorenom tečaju (FX zaključnice)
 • pregled tečajne liste

Oročavanje sredstava:

 • nenamjensko oročavanje kunskih i deviznih depozita
 • ugovaranje dogovorene kamate (MM zaključnice)
 • razročenje depozita oročenih putem PBZCOM@NET-a 
 • informativni izračun
 • pregled svih oročenih depozita
 • arhiva oročenih depozita

Financiranje poslovanja:

 • osnovne i detaljne informacije o kreditima, okvirnim linijama, garancijama i pismima namjere te akreditivima
 • stanje kredita, okvirne linije, garancije i akreditiva u valuti
 • prikaz plana otplate za kredite
 • lista proizvoda iz okvirne linije
 • zahtjev za korištenje kredita

Investicijsko poslovanje:

 • informacije o investicijskom poslovanju
 • uvid u stanje i promete udjela u investicijskim fondovima
 • zadavanje i provođenje zahtjeva za kupnju, prodaju i prijenos udjela
 • pregled zahtjeva za kupnju, prodaju i prijenos udjela

Ostale funkcionalnosti:

 • dodjela ovlaštenja
 • ugovaranje ostalih usluga elektroničkog bankarstva
 • redistribucija PBZmTokena
 • korisničke postavke
 • poruke
 • kontakti
 • višejezičnost

Što je potrebno za korištenje PBZCOM@NET usluge?

 • računalo s internetskim preglednikom
 • pristup internetu
 • platni instrument
 • pametna (smart) kartica, čitač pametne kartice te programska potpora za rad čitača ili
 • USB sigurnosni uređaj ili
 • PBZmToken

Na pametnu karticu ili USB sigurnosni uređaj pohranjeni su kvalificirani poslovni certifikati koji se izdaje krajnjem korisniku ovlaštenom od Poslovnog subjekta.
PBZmToken ima dvostruku namjenu:
- dodatni autorizacijski uređaj za potpuno potpisivanje neuobičajenih transakcija
- samostalni autorizacijski uređaj 

Koji su preduvjeti za korištenje PBZCOM@NET usluge?

 • sklapanje ugovornog odnosa s Bankom
 • preuzimanje programske podrške i platnog instrumenta (Pametna kartica/USB uređaj/PBZmToken)
 • za korisnike pametnih kartica ili USB uređaja potrebno je računalo s Windows operativnim sustavom te instalirana programska podrška
 • za korisnike PBZmTokena potrebno je računalo ili tablet
 • pristup internetu
 • dodjela ovlaštenja Superkorisniku i Krajnjim korisnicima

Dodatne informacije

Gdje i kako možete ugovoriti uslugu PBZCOM@NET?

PBZCOM@NET uslugu možete ugovoriti kod svog menadžera za odnose s klijentima ili referenta za obrtnike, male i srednje poduzetnike na PBZ Sinergo desku., a za ugovaranje usluge potrebno je popuniti, ovjeriti i potpisati Pristupnicu i Zahtjev. 

Dodatne informacije potražite: 

Kontakti

informacije o uslugama