• No results for your search

ISP:Konsolidirani rezultati na 30. 06. 2019.

Torino - Milano, 31. srpnja 2019. – Na današnjem sastanku Upravnog odbora Grupe Intesa Sanpaolo odobreno je konsolidirano polugodišnje izvješće od 30. srpnja 2019. (6).   
Prema rezultatima za drugi kvartal i prvu polovicu 2019., Grupa je i dalje jasno na putu prema ostvarivanju svojih ciljeva. Rezultatima je istaknuta i daljnja podrška koju Grupa pruža zemlji, a pod koju spada i ulaganje napora kako bi postala uzor u smislu društvene i kulturne odgovornosti:  
Rezultati odražavaju održivu profitabilnost Grupe koja proizlazi iz snažne kapitalne osnovice i snažne likvidne pozicije te iz otpornog i diverzificiranog poslovnog modela koji je dodatno osnažen strateškim radnjama koje su provedene u prvoj polovici godine. 

NAGLASCI:

PORAST NETO DOBITI: 
1.216 MILIJUNA EURA U 2. KVARTALU 2019., VEĆA ZA 15,8 %  PREMA 1.050 MILIJUNA EURA U 1. KVARTALU 2019. 
2.266 MILIJUNA EURA U 1. POLOVICI 2019., VEĆA ZA 4 % PREMA 2.179 MILIJUNA EURA U 1. POLOVICI 2018. 

PORAST BRUTO DOBITI: 
VEĆA ZA 1,6 % ZA 1. KVARTAL 2019. 
VEĆA ZA 2,1 % ZA 1. POLOVICU 2018. 

PORAST OPERATIVNE PROFITABILNOSTI U 1. KVARTALU 2019.: 
OPERATIVNA DOBIT VEĆA ZA 6,6 % 
OPERATIVNA MARŽA VEĆA ZA 10,3 % 

OPERATIVNI TROŠKOVI MANJI ZA 3,2 % U 1. POLOVICI 2018. 
POBOLJŠANJE TRENDA KREDITNE KVALITETE: 
SMANJENJE NEPRIHODUJUĆIH KREDITA (NPL), POSTIGNUTO BEZ IKAKVIH IZVANREDNIH TROŠKOVA ZA DIONIČARE 
SMANJENJE BRUTO NPL-a: OKO 17 MILIJARDI EURA OD PROSINCA 2017. I OKO 30 MILIJARDI EURA OD RUJNA 2015. (OKO 6 MILIJARDI EURA I OKO 19 MILIJARDI EURA, ODNOSNO, BEZ PRODAJE INTRUMU KOJA JE DOVRŠENA U 4. KVARTALU 2018.) 
NPL STOCK MANJI JE ZA 4,6 % BRUTO I 3,7 % NETO NA KRAJU GODINE 2018.; NPL UDJEL U UKUPNIM KREDITIMA OD 8,4 % BRUTO I 4,1 % NETO 
NETO VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA KREDITA MANJA 21,6 % U 1. POLOVICI 2018. 
GODIŠNJI JE TROŠAK RIZIKA U 1. POLOVICI 2019. PAO NA 47 BAZNIH BODOVA 
SNAŽNA KAPITALNA POZICIJA DALEKO IZNAD REGULATORNIH ZAHTJEVA: 
STOPA REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA DANA 30. LIPNJA 2019., NAKON ODBIJANJA 1.813 MILIJUNA EURA OBRAČUNATIH DIVIDENDI U 1. POLOVICI 2019., OD 
13,9 % PRO-FORMA U CIJELOSTI OPTEREĆENO (1) (2) 
13,6 % POSTUPNO U FAZAMA (2) (**) 
STOPA  REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA U SCENARIJU STRES TESTA  EBA / ECB ZA 2018. 
9,7 % NA PUNOJ OSNOVI U NEPOVOLJNOM SCENARIJU TESTIRANJA OTPORNOSTI NA STRES ZA 2020., 10,3 % UZIMAJUĆI U OBZIR POVEĆANJE KAPITALA PROVEDENO SUKLADNO PLANU POTICAJA I PRETVORBI ŠTEDNIH DIONICA, OBOJE DOVRŠENO U 3. KVARTALU 2018., I 11,4 % IZRAČUNOM NA PRO-FORMA OSNOVI (***) 


Originalno priopćenje u cijelosti dostupno na: https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/investor_relations/eng_risultati.jsp#/investor_relations/eng_risultati.jsp

Do you need help?

We will answer all your questions