• No results for your search

ISP:Konsolidirani rezultati na 30. 06. 2019.

Torino - Milano, 31. srpnja 2019. – Na današnjem sastanku Upravnog odbora Grupe Intesa Sanpaolo odobreno je konsolidirano polugodišnje izvješće od 30. srpnja 2019. (6).   
Prema rezultatima za drugi kvartal i prvu polovicu 2019., Grupa je i dalje jasno na putu prema ostvarivanju svojih ciljeva. Rezultatima je istaknuta i daljnja podrška koju Grupa pruža zemlji, a pod koju spada i ulaganje napora kako bi postala uzor u smislu društvene i kulturne odgovornosti:  
Rezultati odražavaju održivu profitabilnost Grupe koja proizlazi iz snažne kapitalne osnovice i snažne likvidne pozicije te iz otpornog i diverzificiranog poslovnog modela koji je dodatno osnažen strateškim radnjama koje su provedene u prvoj polovici godine. 

NAGLASCI:

PORAST NETO DOBITI: 
1.216 MILIJUNA EURA U 2. KVARTALU 2019., VEĆA ZA 15,8 %  PREMA 1.050 MILIJUNA EURA U 1. KVARTALU 2019. 
2.266 MILIJUNA EURA U 1. POLOVICI 2019., VEĆA ZA 4 % PREMA 2.179 MILIJUNA EURA U 1. POLOVICI 2018. 

PORAST BRUTO DOBITI: 
VEĆA ZA 1,6 % ZA 1. KVARTAL 2019. 
VEĆA ZA 2,1 % ZA 1. POLOVICU 2018. 

PORAST OPERATIVNE PROFITABILNOSTI U 1. KVARTALU 2019.: 
OPERATIVNA DOBIT VEĆA ZA 6,6 % 
OPERATIVNA MARŽA VEĆA ZA 10,3 % 

OPERATIVNI TROŠKOVI MANJI ZA 3,2 % U 1. POLOVICI 2018. 
POBOLJŠANJE TRENDA KREDITNE KVALITETE: 
SMANJENJE NEPRIHODUJUĆIH KREDITA (NPL), POSTIGNUTO BEZ IKAKVIH IZVANREDNIH TROŠKOVA ZA DIONIČARE 
SMANJENJE BRUTO NPL-a: OKO 17 MILIJARDI EURA OD PROSINCA 2017. I OKO 30 MILIJARDI EURA OD RUJNA 2015. (OKO 6 MILIJARDI EURA I OKO 19 MILIJARDI EURA, ODNOSNO, BEZ PRODAJE INTRUMU KOJA JE DOVRŠENA U 4. KVARTALU 2018.) 
NPL STOCK MANJI JE ZA 4,6 % BRUTO I 3,7 % NETO NA KRAJU GODINE 2018.; NPL UDJEL U UKUPNIM KREDITIMA OD 8,4 % BRUTO I 4,1 % NETO 
NETO VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA KREDITA MANJA 21,6 % U 1. POLOVICI 2018. 
GODIŠNJI JE TROŠAK RIZIKA U 1. POLOVICI 2019. PAO NA 47 BAZNIH BODOVA 
SNAŽNA KAPITALNA POZICIJA DALEKO IZNAD REGULATORNIH ZAHTJEVA: 
STOPA REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA DANA 30. LIPNJA 2019., NAKON ODBIJANJA 1.813 MILIJUNA EURA OBRAČUNATIH DIVIDENDI U 1. POLOVICI 2019., OD 
13,9 % PRO-FORMA U CIJELOSTI OPTEREĆENO (1) (2) 
13,6 % POSTUPNO U FAZAMA (2) (**) 
STOPA  REDOVNOG OSNOVNOG KAPITALA U SCENARIJU STRES TESTA  EBA / ECB ZA 2018. 
9,7 % NA PUNOJ OSNOVI U NEPOVOLJNOM SCENARIJU TESTIRANJA OTPORNOSTI NA STRES ZA 2020., 10,3 % UZIMAJUĆI U OBZIR POVEĆANJE KAPITALA PROVEDENO SUKLADNO PLANU POTICAJA I PRETVORBI ŠTEDNIH DIONICA, OBOJE DOVRŠENO U 3. KVARTALU 2018., I 11,4 % IZRAČUNOM NA PRO-FORMA OSNOVI (***) 


Originalno priopćenje u cijelosti dostupno na: https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/investor_relations/eng_risultati.jsp#/investor_relations/eng_risultati.jsp

Do you need help?

We will answer all your questions

For purpose of creating better user experience www.pbz.hr uses cookies.

Cookie settings can be controlled and managed individually in your web browser. By clicking on "Cookie settings" customize your cookie settings.