• No results for your search

Intesa Sanpaolo: konsolidirani rezultati

na dan 30. rujna 2019.

Torino - Milano, 5. studenog 2019. – Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Intese Sanpaolo odobreno je privremeno konsolidirano izvješće na dan 30. rujna 2019.
Rezultati za prvih devet mjeseci 2019. godine pokazuju da je Grupa i dalje jasno na putu prema ostvarenju svojih ciljeva. Oni također naglašavaju kontinuiranu podršku koju Grupa pruža državi, što uključuje njeno nastojanje da postane referentni model u pogledu održivosti i društvene i kulturne odgovornosti:  
Rezultati odražavaju održivu profitabilnost Grupe koja proizlazi iz snažne kapitalne osnovice i snažne likvidnosne pozicije te iz otpornog i diversificiranog poslovnog modela koji je dodatno osnažen strateškim mjerama koje su provedene u prvih devet mjeseci.

Grupa je zabilježila:
•    neto dobit u iznosu od 1.044 mil. eura u 3. tromjesečju 2019. u odnosu na 1.216 mil. eura u 2. tromjesečju 2019. i 833 mil. eura u 3. tromjesečju 2018., odnosno 3.310 mil. eura u prvih devet mjeseci 2019., što predstavlja porast od 9,9% u odnosu na 3.012 mil. eura ostvarenih u prvih devet mjeseci 2018. i čini 82% ukupne neto dobiti od 4.050 mil. eura ostvarene u 2018. godini;
•    porast bruto dobiti za 8% u odnosu na devet mjeseci 2018.;
•    porast operativne marže za 0,9% u odnosu na devet mjeseci 2018.;
•    smanjenje operativnih troškova za 2,5% u odnosu na devet mjeseci 2018.;
•    visoka učinkovitost, koja je naglašena omjerom troškova i prihoda od 49,8% u prvih devet mjeseci 2019. - koji je među najboljima u usporedivim europskim bankama;
•    smanjenje neto ispravaka vrijednosti kredita za 17,7% u odnosu na devet mjeseci 2018.;
•    anualizirani trošak rizika u prvih devet mjeseci 2019. pao je na 47 b.p. u odnosu na 61 b.p. za cijelu 2018. 

•    Poboljšanje kreditne kvalitete:
•    Smanjenje NPL-a, ostvareno bez ikakvih izvanrednih troškova za dioničare.
o    Smanjenje bruto NPL-a: za oko 20 milijardi eura od prosinca 2017. i oko 33 milijarde eura od rujna 2015. (odnosno za oko 7 milijardi eura i oko 19 milijardi eura ukoliko se isključe prodaja Intrumu koja je provedena u 4. tromjesečju  2018. i kupoprodajni ugovor  sklopljen s Preliosom u 3. tromjesečju 2019.)
•    smanjenje NPL portfelja  za 13,3% bruto i 13,9% neto u odnosu na kraj 2018.; udio NPL-a u ukupnim kreditima iznosio je 7,6% bruto i 3,6% neto

•    Snažna kapitalna pozicija, daleko iznad regulatornih zahtjeva:
•    Stopa adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala na dan 30. rujna 2019. nakon odbitka dividende u iznosu od 2.648 mil. eura obračunate u prvih devet mjeseci 2019. 
o    14,2% iznosila je pro-forma stopa kod potpune provedbe 
o    14% kod postupne provedbe
•    Redovni osnovni kapital u testiranju otpornosti na stres koje su EBA/ECB proveli 2018.godine 
o    9,7% nakon potpune provedbe prema negativnom scenariju za 2020., 10,3% uzimajući u obzir povećanje kapitala za potrebe plana poticaja i konverziju štednih dionica, što je oboje završeno u 3. tromjesečju 2018., i 11,4% na pro-forma osnovi.

Priopćenje u cijelosti dostupno je ovdje

Do you need help?

We will answer all your questions