• No results for your search

Intesa Sanpaolo rezultati poslovanja 2018

Torino - Milano, 5. veljače 2019. - Upravni odbor Intese Sanpaolo na današnjoj je sjednici odobrio za matično društvo i konsolidirane rezultate za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine.  Rezultati za 2018. odražavaju održivu profitabilnost Grupe, koja proizlazi iz čvrste kapitalne osnovice i jake likvidnosne pozicije te od otpornog i dobro diversificiranog poslovnog modela kojeg karakteriziraju:

 • usredotočenost  na upravljanje imovinom i zaštitu poslovanja temeljeno na pristupu usmjerenom na klijenta, te financijske aktivnosti koje pružaju prirodnu zaštitu od utjecaja volatilnosti tržišta na prihode temeljene na naknadama;
 • stratešku fleksibilnost u upravljanju operativnim troškovima;
 • učinkovito proaktivno upravljanje kreditima bez izvanrednih troškova za dioničare. 

Rezultati za 2018. pokazuju da je Grupa čvrsto na putu ispunjenja svojih ciljeva. Oni također naglašavaju kontinuiranu podršku Grupe zemlji, što uključuje i njezinu predanost da postane referentni model društvene i kulturne odgovornosti:

 • neto dobit u iznosu od 4.050 milijuna eura u 2018. u odnosu na 3.816 milijuna eura u 2017. godini*,  od čega 1.038 milijuna eura u četvrtom tromjesečju 2018. prema 833 milijuna eura u trećem tromjesečju 2018. i 1.428 milijuna eura u četvrtom tromjesečju 2017 .;
 • bruto dobit bilježi rast od 11% u odnosu na 2017. godinu*
 • operativna marža  porasla je 4,8% u odnosu 2017. godini;
 • operativna dobit porasla 0,2% u odnosu na 2017. godinu, uz prisutnost neto priljeva financijske imovine klijenata usmjerenog, u 2018. godini, na raspodjelu koja ograničava izloženost visokoj volatilnosti tržišta, s neto priljevom imovine pod upravljanjem od oko 8 milijardi eura i porasta depozita po viđenju od stanovništva za oko 11 milijardi eura;
 • visoka učinkovitost, naglašena omjerom troškova / prihoda od 53% - pokazatelj je koji Intesu Sanpaolo smješta u sam vrh usporedivih europskih banaka;
 • operativni troškovi manji su 3,6% u odnosu na 2017 .;
 • neto vrijednosno usklađenje kredita bilježi pad od 27,7% u odnosu na 2017.;
 • trošak rizika u 2018. smanjen na 61bps u odnosu na 81bps cijele 2017 godine.

 Iz izjave Carla Messine, glavnog  izvršnog direktora Intese Sanpaolo povodom objave rezultata za 2018. godinu

 Milano, 5. veljače 2019. – „Vrlo smo zadovoljni rezultatima postignutim 2018. godine: u prvoj godini novog Poslovnog plana, Intesa Sanpaolo je ponovno potvrdila svoju sposobnost da ispuni sve svoje ciljeve, čak i u složenijem poslovnom okruženju od očekivanog. Neto dobit iznosila je 4.05 milijardi eura, što je najbolji rezultat od 2007. godine, s pro-forma rastom od 6% u odnosu na 2017. godinu.

Skupštini dioničara predložit ćemo raspodjelu ukupnog iznosa dividende od 3,4 milijarde eura, s omjerom isplate od 85%., a sposobnost  nagrađivanja naših dioničara ostaje prioritet. Ojačali smo bilancu zahvaljujući smanjenju bruto iznosa od 16 milijardi eura kredita umanjene vrijednosti. Tim značajnim rezultatom  - vraćen je taj iznos na razine iz 2009. godine  bez troška za naše dioničare. U samo jednoj godini ostvarili smo preko 60%  četverogodišnjeg cilja razduživanja postavljenim Poslovnim planom, dok je pokrivenost povećana na 54,5%. To će olakšati daljnja smanjenja stope kredita umanjene vrijednosti, s obzirom na to da je trenutni priljev novih neprihodujućih kredita (NPL) na povijesnim niskim razinama.

U 2018. godini potvrdili smo našu sposobnost stvaranja održive profitabilnosti zahvaljujući pozitivnim rezultatima svih divizija Banke. Naš otporan i dobro diversificiran poslovni model nas pozicionira kao uspješno društvo u upravljanju i zaštiti imovine, te nam omogućuje da se suočimo s volatilnosti  financijskih tržišta  s pozicije veće snage. Omjer troškova i prihoda iznosi 53,5% i svrstava nas u sam vrh europskih banaka po učinkovitosti. Mi smo vrlo zadovoljni  postignutim rezultatom dok smo značajno ulagali u digitalizaciju,  upravljanje imovinom i obuku zaposlenika. Stopa redovnog osnovnog kapitala -  Common Equity Tier 1 u 2018. godini dodatno se povećala i dosegnula 13,6%, s viškom 430 baznih bodova u odnosu na regulatorne zahtjeve, unatoč negativnom utjecaju oko 30 baznih bodova proisteklog iz smanjenje vrijednosti talijanskih državnih obveznica u našem portfelju.  

Intesa Sanpaolo je pokretač rasta u realnom gospodarstvu zemlje: srednjoročni i dugoročni zajmovi stanovništvu i poduzećima u Italiji iznosili su 50 milijardi eura u  2018. godini.

Potvrđujemo našu sposobnost da radimo zajedno sa svim onim tvrtkama koje mogu prevladati uvjete privremenih poteškoća: 2018. pomogli smo oko 20.000 tvrtki da se vrate u zdravo stanje te smo tako sačuvali više od 100.000 radnih mjesta. Od 2014. broj takvih tvrtki iznosi 93.000: a značajan broj s obzirom na pozitivan utjecaj na zapošljavanje - preko 450.000 radnih mjesta - i na srodne industrije. Za Intesu Sanpaolo, koncept stvaranja vrijednosti široko se tumači: biti jedna od najsnažnijih i profitabilnijih banaka u Europi znači biti motor društvene ekonomije naše zemlje i promicanje opsežnog programa za ekonomsku uključenost i borbu protiv siromaštva“, -  navodi se u izjavi Carla Messine glavnog izvršnog direktora Intese Sanpaolo.

* Isključujući iz drugog tromjesečja 2017. neoporezivi javni doprinos u  novcu u iznosu od 3,5 milijardi eura kako bi se nadoknadio utjecaj na omjere kapitala određene imovine i obveza i određenih pravnih odnosa banaka - Banca Popolare di Vicenza i Veneto Banca ("Agregirani set").

Do you need help?

We will answer all your questions